Mötens nio nya liv

Synen på möten avgör varför möten hålls, vilken form de har och vad de förväntas ge. Att förbättra enskilda är värdefullt – synen på möten rör dock ett vidare perspektiv.

Det är tyvärr vanligt med att man tycker att möten är dåliga och ett slöseri med tid. Min åsikt är att möten är viktigare än någonsin. Här ska jag ta upp nio viktiga aspekter som rör en uppdaterad syn på möten. Jag kallar dem mötens nio nya liv.

Vad synen på möten betyder blir tydligare när man ställer konventionella synsätt i konstrast till uppdaterade synsätt. Därför kommer jag att ha med de två sidorna, i var och en av de nio aspekterna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>