Mötens nio nya liv 1: Möten som allmänt arbetsformat respektive unika tillfällen

Möten ses som ett allmänt arbetsformat. Möten hålls för att driva en etablerad verksamhet, genom att administrera arbetsinsatser, resurser, processer, information, system samt produktion av varor och tjänster. Möten hanterar uppgifter inom ramen av ”här och nu”

Möten ses som unika tillfällen. Möten används för att ta det som är nytt  och  når utanför ramen av ”här och nu”. Det nya kan vara idéer, lösningar, initiativ, tolkningar av data, interna och externa fenomen och trender. Möten utgör plattformar för utveckling och förändring. Mötens struktur är anpassad för att hantera komplexa och kreativa uppgifter. Bra möten är en viktig central framgångsfaktor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>