Mötens nio nya liv 2: Inga invändningar respektive engagemang

Traditionell syn:  målsättningen är att gå igenom punkterna på dagordningen. Frågor läggs till handlingarna om enighet anses föreligga (vanlig tolkning: när inga invändningar  har uttalats).

Uppdaterad syn: målsättningen är att samla den kraft som behövs för att fatta bra beslut och nå goda resultat. Engagemang och delaktighet är centrala. Debatt och ifrågasättande värderas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>