Mötens nio nya liv 3: Flödesriktning för information.

Traditionell form: Informationsflöde inifrån-ut, till exempel från central funktion (fördelning av arbetsuppgifter, resurser, uppföljning, information om beslut etc). I organisationsdiagram framställs sådant informationsflöde i riktning uppifrån och ner, dvs hierarkisk orientering.

Idag: Utifrån-in: information från operativa delar och omvärld (användare/kunder, samhälle, samarbetspartners, gränsytor etc). Decentraliserad, horisontell orientering, för effektiv interaktion och kunskapsspridning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>