Mötens nio nya liv 4: Mötesstruktur

Traditionell form: på möten avhandlas ett antal punkter av olika karaktär och omfattning. Om agendan är omfattande blir utrymme för diskussion litet, i tid och mentalt.
Uppdaterad form: fokus på en (eller möjligtvis ett par sammanhörande) uppgifter. Struktur och metodik för att kunna arbeta med komplexa frågor. Debatt och ifrågasättande är vägar för att nå förbi det uppenbara, förväntade och förenklade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>