Mötens nio nya liv 5: Inom/internt fokus respektive överbryggande inriktning

Inom/intern:  Möten inom grupp, organisatorisk del, kompetensområden, ansvars- eller intressefält. Typiskt exempel är linjemöten ( inte sällan återkommande på fast tid). I huvudsak internt fokus.

Överbryggande:  Möten som är överbryggande, mellan olika grupper, verksamhetsdelar, kompetenser och ansvar. Fokus på samverkan och samarbete, att bygga och utveckla med gemensam insats, idé- och kunskapsutbyte viktig aspekt.  Både intern och extern inriktning. Projektmöten kan vara exempel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>