Mötens nio nya liv 6: Deltagande

Formella kriterier: Deltagande baserat på formella principer, till exempel representation av olika enheter i en organisation eller vissa roller/positioner, eller enligt regelverk och formella krav.

Kraft och bredd: Deltagande utifrån vilka som bäst kan bidra till att lösa en uppgift och för att ge förutsättningar för dynamiska diskussioner, engagemang och idérikedom. Personlighet och förhållningssätt viktiga aspekter. Mångfald avseende kompetens, erfarenheter och intressen central faktor, för att kunna tolka och belysa frågor från många håll och ta fram nya lösningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>