Mötens nio nya liv 7: Konvergent respektive divergent

Konvergent: Främst inriktning på konsensus och kompromiss, i kontrast till ökat antal och bredd av bedömningar, alternativ och åsikter (divergenta moment).Formalia och tidsbrist (för många punkter på agendan) gör att prövning av många perspektiv och tolkningar får litet utrymme.

Divergent:  Växling mellan divergenta och konvergenta moment. Mångsidig belysning, kreativa idéer, öppenhet för olika möjligheter är viktiga aspekter, liksom bredd i diskussion, möjlighet att ifrågasätta, kunna zooma ut och se mötesuppgiften i större sammanhang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>