Mötens nio nya liv 9: Kostnad respektive investering

Möten som kostnad: Möten ses som en kostnad, framför allt i form av tid och pengar. Kostnaden motiverad av att möten behövs för planera, koordinera och följa upp arbete som utförs före och efter möten.

 Möten som investering: Värde skapas i själva mötet, dess speciella form, struktur och kraft gör det möjligt att generera, utforma och utveckla saker som inte kan tas fram på annat sätt. Möten utgör därmed en investering. Mötens betydelse för delaktighet, engagemang, samarbete, kunskapsöverföring också anledning att se bra möten som en investering, också för verksamhet utanför ett mötes direkta ram.