ENA – Engagemang, Närvaro och Ansvar

Möten – viktiga för att hålla ihop och förena. Många möten handlar om att enas kring en vision, en väg framåt, ett beslut, en handlingsplan. ENA – kan också utgöra en akronym för tre mycket viktiga aspekter av möten:

  • Engagemang
  • Närvaro
  • Ansvar

Engagemang – att bidra, göra den ansträngning som behövs, aktiv bidra till gemensamma uppgifter
Närvaro – att uppmärksamhet ägnas åt möten, den gemenamma diskussionen
Ansvar – att i tanke och handling åta sig och göra det som möjliggör bra resultat, och som behövs för att mötet i sig blir bra.

ENA – lätt att komma ihåg, bra att tänka på i möten – och viktigt att omsätta i praktisk handling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>