Det annorlunda

Det annorlunda – en central komponent i det kreativa mötet. Något nytt tas fram i samverkan mellan mötets deltagare – något annorlunda, som inte fanns före mötet.

Det annorlunda har ett speciellt värde som drivkraft och motivationsfaktor. Det annorlunda som ger kraft, inspirerar och får oss att minnas ett möte. En ingrediens som får tanken att lämna det rutinartade och schablonmässiga. Det annorlunda har en speciell roll för upplevelse och identitet, och relaterar till budskap, interaktion och olika kommunikationskanaler – ofta i nya och spännande kombinationer.

Det annorlunda får inte vara ”konstigt” eller distrahera. Det bör vara en naturlig och integrerad del av mötet och dess uppgift – det annorlunda och kreativa i mötets verkliga kärna. Det annorlunda kan ha många former och innehåll…det visuella, det visionära, det djärvt originella…

Att tänka igenom form, innehåll och grad för det annorlunda är en väsentlig del i att planera, genomföra och följa upp kreativa möten – en mycket stimulerande och givande aspekt att arbeta med.