Utbildning

Föredragen fokuserar på olika aspekter av möten, kreativitet och innovation. Innehåll och form kan till del anpassas efter behov och önskemål. Exempel på föredragstitlar:

Kreativa möten

Mångfald och innovation

Nya innovationskoncept

Sju falska sanningar om kreativitet

Innovation – nya koncept och modeller

 

Kurserna handlar om kreativa möten och andra aspekter på kreativitet och innovation. Kurserna bygger till stor del på interaktiva moment, med workshops/arbete i grupp samt föreläsning/gemensamma diskussioner. De kan utformas på olika sätt efter behov och önskemål. Exempel på kurser:

Verktyg för innovation

Kreativa och effektiva möten

Innovation – strategi och riktning

Att ge sin idé bästa möjliga chans

 

Bokreferenser till föredrag och kurser