Externa möten

Med “Externa möten” kan man mena dels möten som hålls utanför den vanliga arbetsplatsen, dels möten med andra människor, grupper eller organisationer – dvs inte bara de som arbetar i samma organisation.

Externa möten erbjuder speciella möjligheter De får ofta en annan karaktär än interna möten. En annan plats, en annan miljö, möten med andra människor än de man dagligdags träffar. En ny ram för sinnet, lättare att öppna tanken för det nya. Att komma ifrån rutiner och “det vanliga”. Om man är på en annan plats mindre risk att deltagare går ifrån till andra uppgifter, som hör till den ordinarie arbetsplatsen plats och miljö.