Bilder

Bilder

Illustrationerna på den här siten, Kreativa Möten, speglar ett personligt och livslångt intresse för bilder – jag har alltid sysslat med konst i någon form (teckning, akvarell, collage, koppargrafik och foto) – numer mest i form av digitala bilder. Arbete med bilder har också lett till många spännande och kreativa möten, vid utställningar och när andra personer sett bilder i olika sammanhang.

Bilder har en speciell kraft i kreativa möten, av flera anledningar. De kan:

- stimulera fantasi och nya associationer
– överbrygga olikheter i språk, utbildning och bakgrund
– utgöra utgångspunkt för originella diskussioner
– öppna för personliga tolkningar
– förmedla visioner och åskådliggöra konkreta fenomen
– tala direkt till känsla och det estetiska sinnet

När jag håller föredrag använder jag huvudsakligen ”bildbilder” snarare än ”bilder av ord” –min erfarenhet är att bilder fungerar utmärkt i kreativa sammanhang.

På siten In Mind Images finns fler exempel på olika typer av bilder.

Besök gärna siten Zenzero Art

Klicka på denna länk för kontakt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>