Konferens

Kunskap, kontakter och personligt värde

Jag har bevistat många konferenser genom åren, i skilda ämnesområden, på olika ställen, och med mycket varierande utformning, både som deltagare och föreläsare (och har därmed sett dem från olika håll). Forskning kring konferenser har också gett speciella insikter.
Sammantaget detta framstår ”Bra konferenser öppnar dörrar” som en viktig tankeram – för planering och utformning, optimering och utvärdering, för uppmärksamhet på både helhet och detaljer. Viktigast av allt: tankeramen  ”Bra konferenser öppnar dörrar” sätter deltagarnas upplevelse och nytta i centrum. På olika plan ska dörrar öppna sig för besökare. Det skapar bestående resultat, det ger långsiktigt värde. Och det är mycket stimulerande.

När man ser konferensdeltagare nästan sväva någon decimeter ovanför marken efter ett möte, med spänst i stegen och liv i blicken – då kan man anta att konferensen har öppnat dörrar som känns viktiga för dem.

Öppna dörrar till kunskap: rör mottaglighet hos deltagare. Många faktorer som spelar in. Exempel är förväntningar, möjlighet till förberedelse och inläsning. Ett annat exempel är vikten av att vara pigg och alert (dvs inte trött efter gårdagskvällen, inte däst av alltför tung mat, inte dåsig av oavbrutet stillasittande). Inslag av fysisk aktivitet är bra, gärna som en del av programmet. Exempel är möjlighet att ta en promenad, och kunna gå till gymmet någon gång under dagen. Hur kunskap presenteras har självklart avgörande betydelse, och många faktorer spelar in.

Nya kontakter: hur programmet är utformat är centralt – att det finns utrymme för stunder och aktiviteter som underlättar nya kontakter och oväntade möten. Hur lokaler och inredning fungerar har stor betydelse.

Personligt värde: handlar om den egna upplevelsen. Något nytt och värdefullt man bär med sig. En insikt, ett vägval, en ljusning, ett nytt mål. Ett avbrott, som leder in sinnet på andra stigar än de vanliga och förutsebara. Estetiska och kulturella kvaliteter kan spela in.

Dessa aspekter utgör mål för planering och arbete med möten. Punkterna sätter värdet för deltagare i fokus. Målen måste göras konkreta och möjliga att mäta, så man kan utvärdera hur väl uppnår dem.

 

Studie om kunskapsöverföring vid konferensmöte

Attraktiva mötesplatserKonferensanläggningar kan – och bör – vara kreativa mötesplatser. Dels genom konferenser som hålls på dem, dels genom den miljö de erbjuder. Ovan sammanfattas tre centrala aspekter för kreativa mötesplatser. De är också mål att arbeta för.

Mer om kreativa mötesplatser finns i denna artikel: Kreativa mötesplatser