Studier

Studier jag gjort har rört möten som verktyg, kreativa möten, kreativa lokaler och miljöer, och kunskapsöverföring i konferens.

Kreativa lokaler: jag och en kollega besökte sju stycken sådana i Sverige och Danmark. Vi studerade lokaler, utformning, ägarstruktur, service utbud etc.En annan studie om kreativa miljöer omfattande ett antal strukturerade intervjuer och enkäter, med personer med stor expertis och erfarenhet kring kreativa lokaler. Det har också varit mycket intressant att följa forskningslitteraturen i dessa ämnen. En del slutsatser är oväntade, och går på tvären mot konventionella åsikter om kreativa miljöer och lokaler.

När jag gjort studier om möten har jag ofta hört åsikten att de är (eller kan vara) värdefulla verktyg men att dåliga möten vanliga – alldeles för vanliga. Man har tydliga åsikter av hur man kan förbättra dem – men det innebär inte att man verkligen ställer krav och arbetar medvetet för förbättra och förändra mötesformer.

Creative meetings

Knowledge transfer at a university conference