Inspiration

Inspiration är viktig – på många plan. Dess roll för motivation, personlig energi och stimulans är självklar.  När det gäller möten har inspiration samband med vad man tar med sig till ett möte: dels entusiasm och en förväntan att dela med sig till andra, dels saker att att berätta om och vidareutveckla.

Den välkända kedjan “Input-processing-output” gäller i stort också för möten. Att få “input” till möten är essentiellt.

Nedan har jag samlat ett antal länkar till bra inspirationskällor. TED-föredrag är favoriter – TED är en akronym och står för “Technology Entertainment Design“.  Läs mer om  TED

Daniel Pink talar om motivation – ett mycket viktigt ämne. vad blir bra gjort, eller ens gjort all, utan motivation? Mycket kraft läggs på att formulera och kommunicera visioner och mål – men hur ofta diskuteras motivationen för att nå uppsatta mål, lika intensivt?
Daniel Pink – om motivation
Daniel Pink – om motivation, med teckningar till orden

Sir Ken Robinson talar om kreativitet  och den roll som skola och undervisning spelar – mycket tänkvärt. Och underhållande…
Sir Ken Robinson – om lärande och kreativitet
Sir Ken Robinson – med teckningar till orden

Luis von Ahn talar om kraften när många bidrar.
Luis von Ahn – massive scale online collaboration

Shawn Achor talar om lycka – ett inte helt oviktigt ämne, eller hur?
Shawn Achor – om lycka

Matt Ridly talar om vikten av att kommunicera och utbyta kunskap och erfarenheter.  Man kan bara att instämma….
Matt Ridley – om att kommunicera och kombinera idéer

Dale Dougherty talar om Makers - idag finns många nya möjligheter. 3D-skrivare och tillverkning av saker i små batcher är två exempel.
Dale Dougherty – om nya möjligheter att realisera idéer som involverar konkreta förmål

Steven Johnson talar om idéers ursprung. Kaffeställen har blivit både många och populära de senaste åren….
Steven Johnson – om idéers ursprung
Steven Johnson – likaledes med teckningar till orden

En kort men tänkvärd video om ledarskap:
Ledarskap

Ett fascinerande föredrag om visulalisering av biologiska mekanismer på molekylär nivå.
Drew Berry på TED

Ett föredrag av Wikidpedias grundare Jimmy Wales.
Jimmy Wales om Wikidepia

Elizabeth Gilbert talar om kreativitet – jag håller inte med om allt men det är ett mycket bra föredrag, tankeväckande.
Elizabeth Gilbert