Mellanrummet

Det mycket annorlunda – det som ännu inte har en form, det som inte går att förstå eller tolka med de vanliga referensramarna. Likt konturer som anas i dimma. Det mycket annorlunda kan vara ytterst viktigt men kräver tid och ansträngning för att kunna omfattas. Nya referensramar behövs. Saker måste mogna – knappast möjligt i ett enskilt möte.

Å andra sidan det mycket välkända, det rutinmässigt bekanta, helt inom vardagens ramar.

Mellanrummet: sfären mellan det vanliga och det genuint annorlunda. Mellanrummet är möjligt att omfatta, möjligt att förstå, möjligt att uppskatta. Om nyfikenhet och vilja att söka och undersöka finns. Mellanrummet kan göra ett möte kreativt och skapa värde, på olika plan. Idag betonas fokusering och möteseffektivitet i många sammanhang. Men att öppna för det oväntade är inte mindre viktig. Mellanrummet är väsentlig för den extra kvalitet som kännetecknar möten 3.0.

En annan typ av mellanrum är allt det som sker mellan möten – en mycket viktig del. Det mellanrummet handlar om att möten ska ge resultat och effekt: de handlingar och åtgärder som gör förslag och beslut under ett möte till verklighet. Det rör vad som görs före ett möte, för att det ska bli så bra som möjligt. Det rör vad som görs efter mötet.