Skapa kreativa möten

Jag är övertygad om att just den kreativa aspekten av möten kommer att uppmärksammas allt mer. Möten som skapar, utvecklar och realiserar det nya blir alltmer en centrala i en värld av skarp konkurrens, snabb teknikutveckling och ständig förändring. Bra möten är underbara verktyg, med potential att lösa de mest skiftande uppgifter, med kraft och originalitet.

Kan man medvetet skapa kreativa möten? Mitt svar är ett tveklöst ”ja”. Även om man inte kan garantera att ett enskilt möte blir kreativt är jag övertygad om att man kan öka chansen att ett möte blir verkligt bra – och att andelen kreativa möten (av alla möten) kan ökas genom kunskap, träning och medvetet arbete.

Kreativa möten kan vara effektiva idéfabriker, när mötesdeltagare samverkar och bidrar med idéer, engagemang och initiativ. Tillsammans utvecklar man det nya.

Möten som idéfabriker – det handlar om en verksamhetskultur som värdesätter nya idéer. Det handlar också om bra processer för att locka fram idéer, samt utveckla, testa och realisera dem.
Ofta är målet många idéer, en mångfald av nya lösningar och förslag att välja mellan. Stor bredd är en utmärkt utgångspunkt för bedömning och urval. Ett exempel är brainstorming, en välkänd metod. En av dess grundprinciper är just att många idéer är ett mål.

Möten som idéfabriker….men inte fabrik i meningen ”löpande band”, inte massproduktion av identiska saker. Utan effektivt framtagande av unik idéer, utvecklade tack vare originalitet, kompetens och insikt om idéernas användbarhet och värde.