Vad är möten 3.0?

Möten 1.0 – som möten har varit under historien gång. Version 1.0 handlade framför allt om enkelriktad kommunikation, i typiskt fall instruktioner och uppgifter som delades ut och avrapporterades när de var utförda. De var i huvudsak endimensionella. Hierarkiska organisationsformer var regel.

Möten 2.0 – den form som möten haft under ett antal årtionden, i regel en blandning av enkelriktad information och diskussion. Ett typiskt exempel är projektmöten, med utbyte av information, analys av resultat, beslut om åtgärder och planering av uppgifter. Fokusering och effektivitet inom en specificerad verksamhetsram har varit en viktig del i möten 2.0.

Möten 3.0 är annorlunda. De handlar om att fram det som är genuint nytt. Att genomlysa komplexa frågor från många olika perspektiv är centralt. Möten ska tillvarata den potential som deltagarnas samlade kompetens, erfarenheter och kreativitet utgör. Under möten 3.0 undersöks möjligheter och lösningar, också utanför det som är den vanliga och rutinmässiga ramen. Möten 3.0 är flerdimensionella.