Varför krävs möten 3.0?

Därför att arbetsliv och samhälle har förändrats drastiskt de senaste årtiondena. Vad som skapar värde, och vad värdet utgörs av, är idag annorlunda. Innovation står i centrum – förbättringar och nyutveckling. Människors kreativitet och idéer skapar värde, det som är nytt och unikt. Det står i kontrast till standardisering, som dominerat industriella processer (det som standardiseras kan ofta automatiseras). Möten 3.0 handlar om att tillvara de möjligheter som deltagares samlade kompetens, idékraft och erfarenhet utgör – inte minst de nätverk som deltagare har, och som sträcker sig vida utanför själva mötet.

  • Man har inte råd att gå miste om de möjligheter som möten rymmer – deras potentiella värde måste tas tillvara.

 

  • Man har inte råd med dåliga möten, därför att de ger negativa effekterna på många plan. Dels uteblivet engagemang och motivation att bidra och bygga gemensamt. Dels minskande motivation i arbetet och minskande förtroende för organisation.

 

  • Man har inte råd att fatta dåliga beslut, utan att ha genomlyst beslutens förutsättningar, mål och alternativ.  Att utmana, ifrågasatta och ompröva är nödvändigt, Man måste använda den samlade kunskap som mötesdeltagarna har.