Möten 3.0

Möten 3.0 säkrar att man utnyttjar den potential som deltagarnas samlade kompetens, idékraft och erfarenheter utgör. Möten 3.0  kräver mer av format, process och mötesklimat än traditionella möten De bygger på god struktur och insikt i mötesprocesser. Att kunna nå utanför den rutinmässiga och vanliga ramen har avgörande betydelse, och förutsätter deltagares genuina engagemang. Möten 3.0 handlar om mer än omedelbar nytta och kortsiktiga resultat – målet är att ta fram värden på olika plan, och även med en längre tidshorisont.

Vad är möten 3.0?

Varför krävs möten 3.0?

Vad är kreativa möten?

Skapa kreativa möten

Videos