Böcker Studier

Effektivare möten

1999. Rollof. Effektivare möten. Studentlitteratur Utdrag ur boken “Effektivare möten”

1999. Rollof. Effektivare presentationer. Studentlitteratur

1999. Rollof. Effektivare beslut. Studentlitteratur

1999. Rollof. Kreativitet för organisation och organisation. Wahlström & Widstrands Utdrag ur boken “Kreativitet – en handbok för organisationer och individer

2001. Rollof: Kreativitet inom forskning, kultur och näringsliv – 21 dialoger. Ekerlids Förlag. Utdrag ur boken “Kreativitet inom forskning, kultur och näringsliv- 21 dialoger”
2002. Rollof: Sju falska sanningar om kreativitet. Liber

2002. Rollof: Kreativ och effektiv problemslösning. Liber.

Tre artiklar som punblicerats i tidskriften Meetings International (www.meetingsinternational.com), i PDF-format.

Kreativa möten del I

Kreativa möten del II

Kreativa mötesplatser

Nedanstående länk leder till en artikel som ingick i en serie av fem artiklar, ”Kreativitetsskolan 1-5”. De publicerades i tidskriften ”Personal och ledarskap” Nr 11-12, 2003 och 1-3, -2004.

Kreativitetsskolan Nr 5

2004. Rollof: Jongla med idéer. Bookhouse Publishing Utdrag ur “Jongla med idéer”

2004. Rollof: Ledarskap för kreativitet. Studentlitterur Utdrag ur “Ledarskap för kreativitet”

 

Kreativa möten handlar mycket om att dela och använda kunskap på ett konstruktivt och nyskapande sätt. Knowledge management är ett ständigt aktuellt och mångfacetterat begrepp, och ett kreativt möte är ett exempel på knowledge management, i realtid och handling.

Det finns en rik litteratur som berör möten och kreativitet. Många böcker och tidskrifter inom ämnen som psykologi, kommunikation, organisation och ledarskap belyser olika aspekter med relevans för kreativa möten.

Ytterligare en central aspekt är kunskap om kreativa tekniker och metoder – utformade för att för att göra möten så bra och kreativa som möjligt. En viktig term i detta sammanhang är facilitering av möten.

Mitt engagemang för kunskap om kreativa möten omfattar egna erfarenheter och observationer, forskning, intervjuer, diskussioner och föredrag inom detta fascinerande ämne. Att se kreativa möten är en speciell och viktig enhet har gett extra värde i varje diskussion kring möten; det har gjort det möjligt att fånga aspekter med betydelse för just den kreativa kraften.