Föredrag

Kreativa möten handlar om förändring, idéer och nya lösningar. Kreativa möten är plattformar där nutid och framtid möts. Följande föredrag rör olika aspekter på förändring, utveckling och innovation.

Innovation - den traditionella modellen räcker inte

    Innovation handlar om mycket mer än bara produkter och teknologier som kan patenteras. Tjänster, affärsmodeller, användargränssnitt och nya kombinationslösningar är några exempel. Hur idéer utvecklas och realiseras är mycket annorlunda idag, idag finns många olika modeller - öppna för alla, idag är det inte bara traditionella organisationer som driver innovation..

Förändring är oundviklig - att vara steget före

    Förändring sker på alla områden och i allt högre takt. Att förstå mekanismer och skeenden gör det möjligt att agera, istället för att tvingas reagera. Att vara steget före i förändring innebär också att man har ett försteg när det gäller innovation.

Framtiden är här och nu - det som redan händer

    Det nya - framtiden - är redan närvarande, här och nu, och i praktisk användning. Det här föredraget går igenom faktiska exempel från olika fält. De visar  vart utvecklingen är på väg. Nya modeller och alternativ utvecklas snabbt, på allt fler områden och med allt större kraft.

Beska budskap - alla uppskattar inte kreativitet och innovation

    Att betona vikten av innovation och kreativitet är vanligt - men i praktiken prioriteras  långt ifrån alltid innovation. Innovation innebär också förändring och uppfattas ofta som besvärlig och riksfylld. Det här föredraget tar upp en rad beska budskap om innovation. Kanske inte populära att höra - men viktiga att ta ställning till.

Möten 3.0 - för att möta dagens krav på professionellt arbete

    Möten 3.0 har en form och struktur utvecklad för att möta dagens ökande krav. Möten måste i allt högre grad hantera komplexa uppgifter och säkra att kreativitet, kompetens och kunskap används så väl som möjligt. Det finns ingen plats för dåliga möten - man har inte råd att att gå miste om det värde som bra möten innebär.

För mer info om föredrag, använd följande länk. Kontakt

Öka innovationskraften?

Förbättra möten!

Använd dem till förändring och förnyelse.

Gör dem till plattformar för idéutveckling.

Se värdet i att överbrygga och kombinera.

ide1