Kreativa måltider

Kreativa måltider – underbara! Men vad är det som gör dem speciella? Varför har möten över en bit mat en särskild och positiv roll för innovation? 

  • Samtal över en måltid är ofta icke-linjära och skiljer sig från resonemang på möten med en fastslagen agenda. Då har man ofta ett definierat resultat att uppnå eller en plan att stegvis gå igenom. Under kreativa måltider kan diskussioner ta oväntade vägar och nå fram till genuint nya idéer. 
  • Många faktorer kring en måltid ger en känsla av välbefinnande. Maten som är god, fräsch och hälsosam – och gärna spännande; den sociala kontexten; måltiden som en paus; miljön som omväxling från kontoret, datorn, den vanliga arbetsplatsen. 
  • Ofta vaknar en entreprenörsanda som inte är lika tydlig i formella möten. Den informella inramningen uppmuntrar till en känsla av att "vi kan, låt oss pröva, det är möjligt"... en fri och oberoende form öppnar för. Att en måltid ofta intas på egen tid kan bidra till den andan. 
  • En restaurang eller café utgör neutral plan – man möts på en plats som inte är den enda eller andra partens hemmaplan, vilket kan bidra till känslan av oberoende och öppenhet. 

Måltiders betydelse för kreativa projekt, innovation och utveckling borde få mer uppmärksamhet än de får. Visst nämns betydelsen av kaféer och restauranger i Silicon Valley, till exempel i diskussioner om entreprenörskap, riskkapital och nya samarbeten. Men att konkret, systematiskt och långsiktigt arbeta med att använda kreativa måltider som en form för ta fram nya idéer och driva projekt framåt – det är inte vanligt. Min åsikt är att det finns en stor och outnyttjad potential inom detta fält. Genom nytänkande och en måttlig insats av andra resurser kan man göra mycket. Det avgörande är att se potentialen och vara beredd att agera. 

Idag finns ett stort intresse för "bra" mat – god, fräsch och hälsosam – mat som man inte blir däst av. Det är mycket viktigt – men man kan nå längre, med speciella mervärden.  Jag har koncept som består av två delar.  Den ena rör restauranger, i minst de som serverar luncher.

Den andra delen handlar om personalrestauranger. De två delarna kan kombineras. Förutom mat rör de miljö, särskilda tjänster och funktioner, inredning och form – en helhet. 

Jag söker samarbete med en entreprenör med kunnande och erfarenhet av måltidsbranschen (restaurang, kafé, personalrestaurang) – och som är intresserad av att tänka nytt och utveckla nya möjligheter . Konceptet utgör ny modell som kan skalas upp och vara aktuellt i många olika sammanhang och kontexter.