Beska budskap

När innovation diskuteras är det inte ovanligt att förhoppningar, de förväntade formuleringarna och  det tryggt okontroversiella dominerar scenen.  Man önskar fler, bra innovationer och bättre resultat av investeringar – ofta i allmänna ordalag. Kopplingen till att fatta konkreta beslut och agera inte alltid tydlig.

Det är utmärkt med goda innovationer. Men det är också nödvändigt att diskutera vad som inte är bra – det som hindrar framgång, det som motverkar nytänkande, den ansträngning och målinriktning som krävs. och vara beredd att göra konkreta insatser och förändringar, även när innebär att man måste investera tid, möda och pengar.

Nedan finns några exempel  på ”Beska budskap”, sammanfattade i rubrikformat. Beska budskap handlar inte de mest populära vinklingarna – men likväl viktiga att adressera. Och det finns många fler.

  1. Mest kreativa? Bäst på innovation? Världsmästerskapen har ingaa givna vinnare – inte heller de traditionella spelarna eller gårdagens storheter.
  2. Innovera utan patent – idag finns många alternativ.
  3. Det är vanligt att man fascineras av historiska epoker och platser karakteriserade av stark förändring – men förändring ses annorlunda när den rör ens eget verksamhetsfält.
  4. Innovation är inte en enkel, linjär, sekventiell, kontrollerad produktions- och leveransprocess  – istället en komplex och föränderlig uppgift. Och det finns många olika vägar och modeller.
  5. Grundelementen i innovation förändras, nya möjligheter öppnas i var och ett av dem.