Innovationsanalys

Projekt:  Bredda synen på  vad innovation är – och kan vara

Varför är det viktigt att diskutera vad innovation är och kan vara ? Eftersom det avgör förmågan att upptäcka nya möjligheter och idéer och hur vi värderar dem.  Våra förväntningar , antaganden och övertygelser styr uppfattningen . En bred och öppen syn det möjligt att uppskatta nya fenomen av olika slag och former, med  ursprung i olika sammanhang. En snäv syn utesluter idéer och lösningar som skulle kunna ha stort potentiellt värde och användbarhet.

Synen på vad innovation är – och kan vara – är mycket relevant för öppen innovation. Idag är det allt mer accepterat att ingen enskild organisation kan ha alla de bästa idéerna internt , hur bra den än är  Öppenhet för nya företeelser i den yttre miljön är avgörande ( tänk på Louis Pasteurs berömda ord, att slumpen gynnar det förberedda sinnet ). Att förstå den fulla bredden av innovation är också avgörande för generering och utarbetandet av egna idéer – styrkan hos ett stort antal alternativ att bygga med.

Det finns många definitioner av innovation, använda  i olika sammanhang och för olika syften . Det finns inte en enda  ”rätt” definition. Innovationssfären omfattar ett vitt spektrum från konst till företag, från enskilda entreprenörer att stora koncerner , och från sociala innovationer till vinstfokus. Den typiska synen på innovation speglar i stort ett producentriskt perspektiv – ett arv från den industriella eran . Idag behövs en integrerad syn som också inkluderar decentraliserad innovation. Konventionella och snäva definitioner är inte relevanta för en ökande andel av nya fenomen. Innovationslandskapet är idag bredare och plattare än någonsin tidigare. Det är dynamisk, med högt förändringstempo.

Målet här är att bredda synen på innovation och sätta in olika tolkningar i en gemensam struktur som tillåter diskussioner om innovation på ett och samma ställe.

Ämnen att diskutera:

• skillnader och likheter mellan olika uppfattningar om innovation –
• trender och förändringar i innovation
• stöd till strategiska beslut kring riktning och mål , både för entreprenörer och organisationer
• identifiera primära drivkrafter och incitament för innovation
• öka kraften i öppen innovation

 

 

 

charts1

 

charts2

 

charts3